Legend productfeed-field-types

Bij iedere productfeed-standaard staat aangegeven welk type veld het moet zijn. Dit om te voorkomen dat er verkeerde informatie in de velden wordt meegegeven die niet door de software van Daisycon kan worden gebruikt. Hieronder leggen we in het kort uit wat de veld-types betekenen.

 

Legenda

Type Type omschrijving
BOOLEAN Enige geldige invulling is: true, false of <leeg>
DATE Datum geformatteerd als: YYYY-MM-DD
DATETIME Datum en tijd geformatteerd als: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
DECIMAL Numerieke waarde met decimalen gescheiden door een punt, zonder andere tekens
INT Numerieke waarde zonder andere tekens, “Onbeperkt” noteren als 99999 (5 keer 9)
LIST Tekstuele waarde, één van de vooraf bepaalde opties
TEXT Tekstuele waarde, alle soorten tekens, lange tekst
TIME Tijd geformatteerd als: HH:MM:SS
VARCHAR Tekstuele waarde, alle soorten tekens, korte tekst, maximaal 255 bytes