Productfeed maken in Excel

De meest eenvoudige manier om als adverteerder een productfeed te maken is via Excel. Sommige adverteerders kiezen ervoor om dit te doen. Het heeft over het algemeen niet de voorkeur, omdat de productfeed dan niet automatisch kan worden geüpdatet. Alleen adverteerders die slechts af en toe hun prijzen of producten aanpassen zouden dus hun productfeed in Excel kunnen maken. De voorkeur gaat echter altijd uit naar een geautomatiseerde productfeed.

Productfeed maken in Excel

  1. Start met een Microsoft Excel document.
  2. Plaats op regel 1 alle veldnamen (zie: 2. Veldnamen standaard) in aparte kolommen, bijv.:
  A B C D
1 title bandwidth_upload bandwidth_download subscription_duration

 

Alle verplichte velden van de veldnamen standaard (zie 2. Veldnamen standaard) moeten opgenomen worden in de product feed, andere velden zijn optioneel. Tevens is het mogelijk zelf extra velden toe te voegen, gebruik hiervoor enkel kleine letters en underscore ( _ ).

  1. Vul op elke volgende regel per regel een uniek abonnement in, bijv.:
2 Alles-in-1 Light 50 50 12
3 Alles-in-1 Light 50 50 24

 

  1. De waardes in de kolommen corresponderen aan de in regel 1 genoemde velden, dus als D3 “24” is en D1 “subscription_duration” is dan wil dat zeggen dat de abonnementsduur voor het abonnement dat op regel 3 genoemd is 24 maanden is.
  A B C D
1 title bandwidth_upload bandwidth_download subscription_duration
2 Alles-in-1 Light 50 50 12
3 Alles-in-1 Light 50 50 24

 

  1. Elke variant op een abonnement dient op een aparte regel vermeld te worden.
  2. Als alle abonnementen er in staan kan je het document opslaan als een CSV bestand (let op dat je de juiste kiest).