Omgaan met niet gematchte transacties

De innovatieve matchingtechnologie van Daisycon is secuur en kent diverse "fallback methodes". Toch zijn er verschillende oorzaken denkbaar waardoor een transactie niet toegewezen kan worden aan de juiste publisher. We spreken dan over een niet gematchte transactie.

Niet gematchte transactie: voorbeelden van oorzaken

  • de conversiepixel van Daisycon is niet (correct) aangeroepen;
  • de consument heeft de bedankpagina niet bereikt;
  • de sale is via een ander marketingkanaal binnengekomen.

Publishers hebben de mogelijkheid om niet gematchte transacties ter beoordeling in te dienen bij Daisycon. Daisycon neemt het verzoek in behandeling en beoordeelt of de aanvraag de juiste gegevens bevat. Een aanvraag die de juiste gegevens bevat wordt als open transactie aan uw transactie-overzicht toegevoegd. U kunt vervolgens zelf beoordelen of deze sale daadwerkelijk valide is en de transactie keuren.

Niet gematchte transactie in de interface

U kunt niet gematchte transacties op onderstaande wijze terugvinden: log in en klik via 'Transacties' naar  'Transacties keuren' in het menu.

De kleuren en iconen hebben de volgende betekenis:

  • De bewuste transacties zijn geel i.p.v. grijs en vallen daardoor extra op;
  • Er staat een " i " bij: deze transacties zijn toegevoegd via de API;
  • Onder de transactiedetails vindt u een bijlage met daarin de door de publisher aangeleverde bewijslast van de niet gematchte transactie.
  • In de transactie export vindt u een kolom met: tracking_method. Indien hier staat: api_publisher is er sprake van een niet gematchte transactie.