Hoe vindt de kwaliteitscontrole op e-mailmarketing plaats?

Bent u als adverteerder actief met e-mailmarketing en sturen publishers (dus) bezoekers via een Daisycon-link direct door naar u? Dan dienen zowel u als de publishers goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. Let er bovendien goed op dat u voor élk land waarin u promotie doet, voldoet aan alle specifieke, lokale eisen.

Publishers mogen u pas direct via e-mail promoten nadat zij de aanmeldprocedure bij Daisycon hebben doorlopen. Zij dienen bij de aanmelding aan te geven dat zij via e-mail willen promoten.

Onze voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar bestanden die double opt-in zijn. Bestanden met single- of confirmed opt-in wordt niet bij voorbaat uitgesloten, maar worden wel aan een extra screening onderworpen.

Hoe controleert Daisycon e-mailpublishers?
Ieder e-mailpublisher krijgt na aanmelding een algemene vragenlijst opgestuurd en is verplicht deze ingevuld weer retour te sturen. De lijst bevat vragen over onder meer:

  • De opbouw van het e-mailbestand en de wijze waarop toestemming van de consument verkregen is.
  • De manier waarop de consument zijn toestemming kan intrekken en zich kan afmelden voor de nieuwsbrief.
  • De opmaak en identiteit van de nieuwsbrief.
  • De wijze waarop je als publisher je nieuwsbrief promoot.

Als adverteerder kunt in het Daisycon-systeem de ingevulde vragenlijsten zien van alle, voor de campagne aangemelde e-mailpublishers. Hierdoor kunt u zich op een eenvoudige manier goed informeren over de opbouw van het e-mailbestand van de publisher.

Mocht de algemene vragenlijst niet duidelijk genoeg beantwoord zijn, dan vindt een nadere, specifieke controle plaats met gerichte vragen.

Indien een publisher niet voldoet aan geldende wet-en-regelgeving, dan wordt er geen toegang tot ons netwerk verleend. In bepaalde gevallen laten wij de werkwijze van een publisher juridisch toetsen om ons ervan te verzekeren dat de publisher conform de regelgeving en richtlijnen omtrent e-mail marketing handelt.

Publishers dienen schriftelijk te verklaren dat de vragenlijst correct is ingevuld. Wij houden de regel aan dat wij bij twijfel geen samenwerking aangaan.

Single-, confirmed en double opt-in
Voor het vastleggen van toestemming herkennen wij drie definities: single-, confirmed en double opt-in.

Een consument geeft via een website of ander medium expliciet aan dat hij of zij zich wil inschrijven voor een nieuwsbrief bij een publisher. Dit zien wij als de eerste keer dat toestemming is gegeven, en noemen wij single opt-in.

Verstuurt de publisher een bevestigingsmail naar de consument waarin nogmaals duidelijk wordt gesteld waar deze zich voor inschrijft, dan wordt dit gezien als een confirmed opt-in.

Als de consument ook deze e-mail via een link (in de e-mail) moet bevestigen om in het e-mailbestand van de publisher te worden opgenomen, dan heeft de consument een dubbele toestemming afgegeven (double opt-in).

Deze laatste optie, double opt-in, heeft nadrukkelijk onze voorkeur.

Uitschrijven en correcte inhoud
Naast de eis dat het e-mailbestand correct is opgebouwd, stellen wij ook harde eisen aan de inhoud van de e-mailings én de manier hoe de consument zich kan uitschrijven.

Om dit te controleren dient iedere e-mailpublisher een voorbeeld te sturen van een nieuwsbrief zoals deze verstuurd gaat worden aan consumenten.

Als onderdeel van de kwaliteitscontrole wordt ook, door een medewerker van Daisycon, als test bij iedere e-mailpublisher het aanmeldproces van een consument doorlopen. De Daisycon-medewerker ontvangt daarna ook de nieuwsbrief, waardoor wij zicht hebben op de activiteiten van deze publisher.

In iedere e-mailing dient duidelijk vermeld te worden hoe de consument zich kan afmelden van de nieuwsbrief. Deze afmelding dient gratis en gemakkelijk te zijn.

U beslist
Zodra een e-mailpublisher is toegelaten tot het Daisycon-netwerk, kun zij zich aanmelden bij een adverteerder. Als adverteerder bepaalt u uiteindelijk of de publisher wel of niet mag promoten en op basis van welke condities. 

Voordat een e-mailing wordt verstuurd door een publisher, dient deze eerst ter goedkeuring aan u te worden voorgelegd. Dit is mogelijk via de zogenaamde "e-mailgoedkeuringstool". Pas na akkoord mag de mailing (door de publisher) worden verstuurd.

Nuttige informatie en richtlijnen
Meer informatie over wet- en regelgeving omtrent e-mailmarketing is beschikbaar op internet, kijk hiervoor naar nationale wetten en regels. Hieronder enkele nuttige links:

Europa: https://www.fedma.org/
België: https://www.privacycommission.be/
Frankrijk: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164https://www.cnil.fr/ 
Duitsland: https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/https://www.bfdi.bund.de  In Duitsland is promotie alleen toegestaan op DOI databases.
Nederland: Telecommunicatiewet art. 11.7DDMA richtlijnenE-mail compliance richtlijnen PAN(Platform Affiliate Netwerken), Marktautoriteit ACM

 

Meer informatie over de kwaliteitscontrole op e-mailpublishers bij Daisycon leest u hier >>