Fraude bij Affiliate Marketing. Hoe gaat Daisycon met fraude om?

Vanaf het jaar 2000, sinds Daisycon zich met affiliate marketing bezighoudt, zijn er verschillende gevallen van frauderende affiliates langsgekomen. De aard van de fraude verschilt. We hebben te maken gehad met eenvoudige gevallen zoals middelbare scholieren die op elkaars links klikken tot veel geraffineerdere gevallen door affiliates die echt weten waar ze mee bezig zijn. Het eerste voorbeeld is een voorbeeld van klik-fraude. Deze vorm van fraude wordt alleen gedaan bij affiliateprogramma's die een zogeheten CPC vergoeding geven. Bij CPC wordt betaald per klik, dus is het erg verleidelijk af en toe even zelf te klikken. Klik-fraude is over het algemeen eenvoudig te detecteren en affiliates die hierop worden betrapt worden over het algemeen uit ons netwerk gezet.

Wij raden adverteerders aan om bij een CPC vergoeding ook goed de conversieratio’s van publishers in de gaten te houden. Publishers die een laag conversieratio behalen (dus geen goede traffic sturen) kunt u uitsluiten van de CPC vergoeding of te kennen geven dat zij u niet meer mogen promoten.

Andere vormen van fraude

De meeste affiliateprogramma's rekenen alleen af op basis van een verkoop (CPS) of per lead (CPL). Bij deze programma's is klik-fraude sowieso niet mogelijk, omdat er niet per klik wordt betaald.

Andere vormen van fraude hebben vaak te maken met het zogenaamde cookie dropping of het vals invoeren van transacties. Cookie dropping slaat op het zetten van een klik (en dus ook een cookie) terwijl de bezoeker eigenlijk al van plan was om iets te kopen of niet bewust op een link klikt. Dit is niet toegestaan. Uiteraard is het vals invoeren van een transactie ook uit den boze.

Ook dit soort fraude is vaak eenvoudig te detecteren, bijvoorbeeld doordat de affiliate hele lage of juist extreem hoge conversieratio's haalt. Ook worden we regelmatig getipt door andere affiliates of adverteerders dat een affiliate fraude pleegt. Via de link die de affiliate gebruikt kunnen wij over het algemeen achterhalen wie de fraude pleegt.

Ook hier raden wij adverteerders ten zeerste aan conversieratio’s zelf in de gaten te houden. Ook kunt u altijd bij uw affiliates navragen op welke manier zij u promoten. Dan kunt u zelf bepalen of u het hier mee eens bent of niet. Daisycon kan affiliates uit uw programma zetten, maar u dient dit wel zelf aan te geven.

De aard van de overtreding bepaalt welke stappen Daisycon onderneemt. Dat kan verschillen tussen een waarschuwing, een verwijdering uit het programma tot verwijdering uit het netwerk, waarbij we zelfs geld terug kunnen vorderen of justitiële stappen kunnen ondernemen.

Er zijn nog vele andere manieren van fraude bij ons bekend. Uiteraard gaan we deze niet allemaal toelichten. We willen mensen niet op ideeën brengen. Wat wel en wat niet is toegestaan kunt u ook nalezen in onze algemene publisher voorwaarden.


Bij Daisycon werken we inmiddels met meer dan 70 mensen. Affiliate Marketing is een serieuze business en wij hechten er dan ook veel waarde aan dat de Affiliate Marketing markt verder professionaliseert. Fraude is slecht voor het imago van de hele branche en wij vinden het dan ook zeer belangrijk dat er geen fraude voorkomt.

Fraudepreventie

Fraudepreventie wordt bij Daisycon op meerdere manieren aangepakt.

  • Fase 1: Selectie aan de poort. Nieuwe affiliates moeten bij het aanmelden bij Daisycon een aantal gegevens opgeven. Er wordt handmatig gecontroleerd of deze gegevens plausibel zijn.
  • Fase 2: Iedere adverteerder moet zijn transacties zelf keuren. Vreemde transacties en opvallende affiliates kunnen adverteerders zelf opmerken en kunnen aan Daisycon worden doorgegeven. Daisycon geeft veel gegevens mee die een adverteerder kunnen helpen te beoordelen of de transactie plausibel is of niet. Adverteerders hebben uiteraard ook een backoffice waar meer informatie bekend is dan bij Daisycon wat ook kan helpen bij de beoordeling of de transacties legitiem tot stand zijn gekomen.
  • Fase 3: Het dedicated fraudepreventieteam van Daisycon voert regelmatig routinecontroles uit, waardoor fraudegevallen vroegtijdig kunnen worden opgespoord.
  • Fase 4: Frauderende affiliates die uit het netwerk zijn gezet kunnen zich niet eenvoudig opnieuw bij ons aanmelden. Hier hebben wij systemen voor.
  • Fase 5: Verder kunnen er gepaste maatregelen volgen zoals terugvordering van betaalde vergoedingen of gerechtelijke stappen.

Daisycon hecht veel waarde aan fraudepreventie. Wel moeten we altijd in ons achterhoofd houden dat we niet te snel conclusies te trekken. Soms kan het in eerste instantie lijken dat er fraude wordt gepleegd, maar misschien ligt er wel een technisch probleem aan ten grondslag. Ook gebeurt het dat bezoekers rare dingen doen (bijvoorbeeld verkeerde gegevens bij een leadcampagne invullen) en dat de affiliate hier niets aan kan doen. Wij passen in het geval van twijfel dan ook altijd het principe van wederhoor toe. Verder heeft het dedicated fraudepreventieteam vaste procedures om valse beschuldiging te voorkomen.