Netwerk-ontdubbeling: het implementeren van een LCC-script

Indien je als adverteerder een affiliateprogramma bij meerdere affiliatenetwerken hebt, dan
kun je aan netwerk-ontdubbeling doen. Hiermee voorkom je dat een transactie bij meerdere
netwerken wordt geregistreerd. Daisycon raadt adverteerders aan om transacties aan de laatste klik te koppelen. De laatste klik is dan leidend voor de registratie van de transactie. Dit principe
wordt ook wel 'last cookie counts (LCC)' genoemd.

In dit artikel lees je meer over ontdubbeling en hoe je in drie stappen dit toe kunt passen:

Wil je netwerkontdubbeling inzetten door middel van Google Tag Manager, raadpleeg dan het help center van Google  voor meer informatie over het instellen van de juiste triggers.

Stap 1: Registratie bezoekers

Het is van belang om binnen je website te registreren via welk affiliatenetwerk een bezoeker is binnengekomen. Deze bezoeker geef je bijvoorbeeld een cookie mee met daarin het netwerk van
herkomst. Een cookie is het meest gebruikelijk, maar er zijn ook andere methoden. Jouw
websitebouwer kan je hier eventueel meer over vertellen. Vervolgens stel je de affiliatenetwerken
op de hoogte dat ze aan iedere bezoeker (dus in iedere uitstaande affiliate-link) een extra
url-parameter meegeven. Deze parameter wordt de 'referrer' genoemd.

In onderstaande link zie je dikgedrukt de 'referrer':

https://www.uwdomein.nl/?product=1&categorie=2&network=daisycon

Stap 2: LCC-script toepassen in conversiepixel

Ga je ontdubbeling toepassen, dan plaats je op de bedankpagina een conversiepixel inclusief jouw voorkeur(en) door middel van bijvoorbeeld een LCC-script. Het script voor de conversiepixel is afhankelijk van het in Stap 1 geplaatste cookie. Bevat het cookie het netwerk 'Daisycon', dan dient de conversiepixel van Daisycon geladen te worden.

Onderstaand treft je een voorbeeld* van een LCC-script:

<!-- -------------------------------- DO NOT ALTER THIS CODE IN ANY WAY ! --------------------------- -->
// Conversion pixel
$fromNetwork = $_COOKIE['network'];
$pixels = array(
'daisycon' =>'<img “https://www.ds1.nl/....”/>',
'network 2' =>'<img “https://www.network2.com/..../>',
);
if (isset($pixels[$fromNetwork])) {
echo $pixels[$fromNetwork];
} else {
// Start catch all
($pixels as $pixel) {
echo $pixel;
}
}

<!-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->

* Dit betreft een versimpelde weergave een ontdubbelingscript en zal er in de praktijk anders uitzien.

Het laatste deel van de code wordt 'catch all' genoemd. Het doel van 'catch all' is dat in het geval er geen cookie wordt gevonden, de conversiepixels van alle netwerken worden aangeroepen. Het niet implementeren van een catch all-functie heeft een groot meetverlies als gevolg.

Stap 3: Meten: essentieel voor succes met Affiliate Marketing

Bovenstaand script voldoet aan de Code of Conduct van het PAN over het juist ontdubbelen
van transacties. De technisch specialisten bij Daisycon werken continu aan de ontwikkeling en verfijning van meettechnieken. Het meten op basis van enkel de cookies, blijkt steeds minder betrouwbaar. Browsers hebben ‘’do-not-track’’-functies die in sommige gevallen standaard ingeschakeld staan. Consumenten kunnen daarnaast gemakkelijk cookies weigeren, verwijderen en gebruiken soms software om cookies te blokkeren of periodiek te verwijderen.

Door affiliatenetwerken de kans te bieden andere meetmethodes toe te passen, zoals
bijvoorbeeld fingerprinting, zorg je voor een eerlijke en nauwkeurige meting. Het aanroepen
van een conversiepixel betekent overigens niet automatisch dat er ook een order wordt
gemeten door de netwerken. Als de bezoeker niet wordt herkend, dan wordt er ook geen
order geregistreerd.

Om te voorkomen dat een order uiteindelijk alsnog aan meerdere netwerken wordt
toegekend, kun je de transacties (die door de 'catch all' zijn gemeten) een extra kenmerk
meegeven. Bijvoorbeeld in de omschrijving. Hiermee is het eenvoudig om achteraf, tijdens de
keuring, de transacties die middels de 'catch all' zijn geregistreerd, na te lopen.

Terug naar boven