Is personeel van Daisycon op de hoogte van regels omtrent privacy en databescherming?

Bij Daisycon zijn we er van overtuigd dat het gedrag van personen het allerbelangrijkste onderdeel van databeveiliging is. Dit is ook een van de uitgangspunten van de GDPR / AVG. Personeel van Daisycon is goed op de hoogte wat wel en niet is toegestaan op het gebied van data. Er zijn regels en er is apart beleid omtrent gevoelige inkomende data. Daarnaast is er een veiligheids- en escalatieprotocol. Het databeleid wordt regelmatig opnieuw bij personeel onder de aandacht gebracht, en is opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van Daisycon.