Wat is de reden dat Daisycon data van adverteerders opslaat?

Voor onze dienst Affiliate Marketing slaat Daisycon zelf geen persoonsgegevens op. De anonieme data die Daisycon wel opslaat wordt gebruikt om een match te maken tussen de transactie die is gegenereerd en de publisher die de transactie heeft geïnitieerd. Daarnaast wordt er data (geen persoonsgegevens) opgeslagen zodat publishers en adverteerders statistische analyses kunnen maken.

Adverteerders slaan om verschillende redenen transactiedata bij Daisycon op. Bijvoorbeeld om te identificeren of de transactie valide is, of om de vergoeding voor de publisher te bepalen. Alleen bij hoge uitzondering kan deze transactiedata een persoonsgegeven bevatten. De opslag van deze data is gedekt door de standaard bewerkersovereenkomst die Daisycon met haar adverteerders sluit.

Voor sommige leadcampagnes die Daisycon zelf host worden persoonsgegevens tijdelijk voor de adverteerder opgeslagen. De adverteerder is in dit geval de verantwoordelijke van de data en Daisycon de verwerker. Dit wordt gedaan om de dienst Lead Generation mogelijk te maken. Persoonsgegevens in de leads worden niet gedeeld met publishers. Ook voor deze data wordt standaard een bewerkersovereenkomst met de adverteerder gesloten.