Heeft Daisycon een register van verwerkingsactiviteiten/ Verwerkingsregister?

Ja. Daisycon heeft een register van verwerkingsactiviteiten aangelegd. Hier is in kaart gebracht welke persoonsgegevens Daisycon verwerkt en welke (externe) systemen er worden gebruikt. Waar nodig zijn er bewerkersovereenkomsten gesloten met externe partijen.