Binnen welke termijn meldt Daisycon een datalek bij haar adverteerders?

In het geval van een datalek waarbij data van een specifieke adverteerder is betrokken, verplicht Daisycon zich dit binnen de afgesproken termijn bij de betrokken adverteerder te melden.

Deze termijn kan vastgelegd zijn in een aparte bewerkersovereenkomst, of in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking van het lek, zoals vastgelegd in de standaard bewerkersovereenkomst van Daisycon.