Worden persoonsgegevens van klanten van adverteerders doorgegeven aan publishers?

Nee. Voor de dienst Affiliate Marketing slaat Daisycon zelf geen persoonsgegevens op. Daarnaast raadt Daisycon adverteerders sterk af om persoonsgegevens mee te sturen in de transactiedata. Hier wordt bij de start van een campagne of bij de wijziging van een conversiepixel op gecontroleerd.

Alleen anonieme, of geanonimiseerde data -die niet naar een persoon is te herleiden- kan met de publisher die de transactie heeft gegenereerd worden gedeeld. Transactie ID’s worden niet met publishers gedeeld.

In artikel 3.9 van de Algemene Publisher Voorwaarden is geborgd dat transactie- en klikdata uitsluitend door de publisher mag worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te kunnen promoten, of voor het maken van analyses. Ook dient de data adequaat beveiligd te worden. Publishers dienen deze voorwaarden te accepteren voordat zij zich bij Daisycon kunnen aanmelden.

Er wordt gewerkt aan een standaard bewerkersovereenkomst voor publishers, zodat dit beleid nog beter geborgd is.