Worden persoonsgegevens van klanten van adverteerders doorgegeven aan publishers?

Nee. Alleen anonieme, of geanonimiseerde data -die niet naar een persoon is te herleiden- kan met de publisher die de transactie heeft gegenereerd worden gedeeld. Transactie ID’s van adverteerders worden niet met publishers gedeeld.

In artikel 3.9 van de Algemene Publisher Voorwaarden is geborgd dat transactie- en klikdata uitsluitend door de publisher mag worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te kunnen promoten, of voor het maken van analyses. Ook dient de data adequaat beveiligd te worden. Publishers dienen deze voorwaarden te accepteren voordat zij zich bij Daisycon kunnen aanmelden.

Daarnaast dienen publishers te voldoen aan de standaard verwerkersovereenkomst die zij met ons hebben gesloten. Deze is hier na te lezen: https://www.daisycon.com/nl/verwerkersovereenkomst-publishers/