Heeft Daisycon een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd?

Ja. De eerste DPIA heeft in 2012 plaatsgevonden. Daarna is dit periodiek herhaald. Ook heeft Daisycon haar (persoonsgebonden) data in kaart gebracht in een register van verwerkingsactiviteiten.