First party cookie

First party cookie zijn cookies die door websites zelf (en dus niet door externe partijen) op hun website worden geplaatst. Een first party cookie kan worden gebruikt om de website beter te laten werken. Een voorbeeld van een first party cookie is een cookie die je wachtwoord onthoudt of er voor zorgt dat bij terugkomst de website nog weet welke producten je in je digitale winkelwagen had gestopt.