Ik wens als consument gebruik maken van het recht op inzage bij Daisycon

Daisycon slaat zeer beperkt persoonsgegevens op. Lees hier welke data wij opslaan. Wenst u te weten welke gegevens Daisycon van u bezit, dan kunt u dit bij ons opvragen. Voorwaarde is wel dat u 16 jaar of ouder bent en kunt aantonen dat de gegevens die u wil inzien aan u toebehoren, of dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent. Wenst u bijvoorbeeld te weten of wij uw e-mailadres hebben opgeslagen, dan dient u altijd een controlevraag van Daisycon via dit e-mailadres bij ons te bevestigen. Ook kan het zijn dat u een kopie van uw identificatiebewijs moet sturen, waarna wij altijd een dubbele controle zullen uitvoeren om uw identiteit vast te stellen.

Als uw identiteit onomstotelijk is bevestigd, gaan wij het volgende voor u na:

  • of u bij onze organisatie bekend bent, zo ja:
  • welke gegevens wij van u bezitten;
  • wat het doel is van het gebruik;
  • aan wie de gegevens eventueel zijn verstrekt;
  • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Mits u dit wenst, en dit technisch haalbaar is, dan kunnen wij de gegevens voor u verwijderen.

Lees aub voordat u uw verzoek indient hier meer over Het recht op inzage.

Wenst u gebruik te maken van Het recht op inzage, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Wij trachten uw verzoek zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na uw aanvraag in behandeling te nemen.