Hoeveel werk is een affiliateprogramma?

De praktijk leert dat affiliateprogramma's die actief worden beheerd beter presteren.

Daisycon is een affiliatenetwerk. Dat wil zeggen dat Daisycon een dienst faciliteert tussen adverteerders en publishers (affiliates). Hiervoor stelt Daisycon techniek beschikbaar (toegang tot haar systeem en gebruik van haar geavanceerde matchingtechnologie). Ook helpt Daisycon adverteerders om een optimaal rendement uit hun affiliateprogramma te halen. Dit doen wij door waar nodig adverteerders te adviseren en publishers die goed bij het affiliateprogramma passen aan te sporen (meer) te promoten. Verder biedt Daisycon enkele diensten om met publishers te communiceren. Als adverteerder kan je gebruik maken van deze faciliteiten. Goed beheer van een groot affiliateprogramma kost enkele uren per week. Sommige adverteerders kiezen ervoor het beheer van hun programma uit te besteden aan een media bureau.

Wat voor werk komt er kijken bij het beheer van een affiliateprogramma?

Transacties keuren

Affiliate Marketing is een samenwerking tussen publisher en adverteerder. Succesvolle adverteerders zijn actief met hun affiliateprogramma bezig. Een affiliateprogramma starten brengt verantwoordelijkheden met zich mee! Zo dienen transacties zo snel mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden te worden gekeurd. Hoe sneller een adverteerder keurt, hoe eerder een publisher zijn geld ontvangt. Dit stimuleert om meer te promoten.

Publishers toelaten

Ook dient een adverteerder publishers die zich hebben aangemeld bij het affiliateprogramma snel te keuren (dat wil zeggen; toegang geven of weigeren tot uw promotiemateriaal). Dit dient een adverteerder ook zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 10 dagen te doen.

Adverteerders kunnen er ook voor kiezen om publishers automatisch tot het programma toe te laten. Dit komt de snelheid ten goede. Onthoud wel dat een adverteerder te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor de publishers die tot het programma zijn toegelaten.

Prestaties analyseren

Wij raden adverteerders dan ook ten zeerste aan om actieve publishers regelmatig te analyseren. Kijk eens naar conversieratio’s, neem eens contact met ze op en vraag wat ze nodig hebben om het affiliateprogramma nog beter te promoten. Hoe beter een adverteerder contact met zijn publishers onderhoudt, hoe actiever ze een adverteerder zullen promoten.  Ook weet je als adverteerder beter waar publishers mee bezig zijn, dit kan problemen achteraf helpen voorkomen. Een adverteerder heeft altijd het recht een publisher de toegang tot haar affiliateprogramma te ontzeggen, maar zal dit wel zelf bij Daisycon moeten aangeven.


Lees hier meer over hoe u van uw affiliateprogramma een succes kan maken.