Matchingdomein

Het matchingdomein is het domein dat Daisycon in haar conversiepixel gebruikt. Omdat Daisycon meerdere domeinen gebruikt is het van belang dat, als u als adverteerder de pixel plaatst, u in uw adverteerders-account opzoekt wat het matchingdomein van uw campagne is. Lees hier waar u uw matchingdomein vindt.